รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1796
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1795/2551
  ผู้บริจาค     คุณพิศมัย ศรีสุขประเสริฐ
  วันที่บริจาค     11 ก.ค. 51  
  รายการ     แก้ว ที่ระลึก ครบรอบ 50 ปี คณะเกษตร 2536  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.