รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1789
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2506
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     1 เม.ย. 51  
  รายการ     หนังสือต้อนรับน้องใหม่ 2506  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.