รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1785
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1784/2551
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     22 ม.ค. 51  
  รายการ     เอกสารลงนามของประธานาธิบดี สาธารณรัฐเปรู (2003)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.