รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1776
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-478
  ผู้บริจาค     รศ.ชัยชาญ มหาสวัสดิ์
  วันที่บริจาค     28 ก.ย. 50  
  รายการ     หนังสือ ข้อสนเทศ เหลียวหลัง...แลหน้า กิจการนิสิตและกิจการต้อนรับน้องใหม่  
  จำนวน     9  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.