รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1773
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-476
  ผู้บริจาค     ชมรม มก.อาวุโส
  วันที่บริจาค     29 มี.ค. 50  
  รายการ     เอกสารเรื่องวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรมหาอานันมหิดล พระอัฏฐม ราชาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน วันที่ 5 มิถุนายน 2489  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.