รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1768
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว1767/2550
  ผู้บริจาค     สำนักงานทรัพย์สิน มก.
  วันที่บริจาค     12 มี.ค. 50  
  รายการ     แก้วเหลี่ยม ของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.