รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1765
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2549
  ผู้บริจาค     สำนักทะเบียนและประมวลผล
  วันที่บริจาค     9 ก.พ. 50  
  รายการ     หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2549 26-28 กรกฎาคม 2549  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.