รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1764
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2550
  ผู้บริจาค     คณะสัตวแพทยศาสตร์
  วันที่บริจาค     9 ก.พ. 50  
  รายการ     หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     10  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.