รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1763
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-155
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     8 มกราคม 2550  
  รายการ     สูจิบัตร เกษตรแฟร์ 50  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.