รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1755
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-473
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     25 ต.ค. 49  
  รายการ     หนังสือ นนทรีสีทอง 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.