รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1754
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-72
  ผู้บริจาค     คุณอาณัติ โรจนไพบูลย์
  วันที่บริจาค     9 ต.ค. 49  
  รายการ     ภาพถ่ายนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2498  
  จำนวน     12  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.