รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1748
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-471
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ ทั้งบ้านและไร่นา ชีวิตพอเพียงที่ฟาร์มบางเบิด  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.