รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1745
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-468
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     แผนผังแม่บทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บริเวณพหลโยธินซอย 45 (ซอยเกษตรศาสตร์)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1701-1800/1745.docclose windows.