รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1744
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-172
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     วารสารนนทรี ส.มก.สัมพันธ์ ฉบับเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1701-1800/1744.docclose windows.