รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1741
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-465
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ 60 ปี แห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรา 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.