รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1739
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-171
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     THE ANDAMAN ข่าวสารอันดามัน วิทยาเขตสารสนเทศกระบี่ มก. 3  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1701-1800/1739.docclose windows.