รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1735
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-462
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     สูจิบัตรงานวันเกษตรแห่งชาติ 2-10 กุมภาพันธ์ 2544  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1701-1800/1735.docclose windows.