รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1730
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-457
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     สูจิบัตรงานเกษตรแฟร์ เกษตรศาสตร์ 60 ปี มอบสิ่งที่ดีให้สังคม 1-9 กุมภาพันธ์ 2545  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1701-1800/1730.docclose windows.