รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0173
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2493-2499
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2493 2494 2495 2496 2497 2498 และ 2499  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.