รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1726
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-453
  ผู้บริจาค     คุณจันทนา
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     หนังสืองานกตัญญุตาปูชนียบุคคล  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.