รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1725
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-71
  ผู้บริจาค     คุณจันทนา
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     พระฉายาลักษณฺ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จฯเรียนดนตรีไทย ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.