รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1724
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-154
  ผู้บริจาค     กองวิเทศสัมพันธ์
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     แสตมป์ I.R.IRAN Post Company 400thBirth Anniversary Of Sheikh Ahmad Ghomy  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1701-1800/1724.docclose windows.