รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1723
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-452
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 15 สิงหาคม 2541-15 สิงหาคม 2542  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.