รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1719
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-448
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     27 ก.ย. 49  
  รายการ     หนังสือ ครูผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ปัญญาด้านไม้ผล ที่ระลึก รองศาสตราจารย์ ฉลองชัย แบบประเสริฐ  
  จำนวน     10  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.