รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1709
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-440
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 1 (8 มิถุนายน พ.ศ. 2545-7 มิถุนายน พ.ศ. 2546)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1701-1800/1709.docclose windows.