รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1706
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-437
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว ผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2545-7 มิถุนายน 2546  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1701-1800/1706.docclose windows.