รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1704
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-436
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     คู่มือแผนพัฒนาบุคลากรทางวิชาการระยะกลาง (2549-2553) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1701-1800/1704.docclose windows.