รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1701
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-433
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     เอกสารประกอบการสัมมนา การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1701-1800/1701.docclose windows.