รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1698
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-430
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     เอกสารการประชุมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและการจัดการวิชาการ เรื่อง เส้นทางสู่นักวิจัยมืออาชีพ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.