รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0168
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-4
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     พระฉายาลักษณ์ของเจ้าชายฟิลิป ดยุคแห่งเอดินเบอระ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     101-200/0168.docclose windows.