รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1676
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-409
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     หนังสือ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.