รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1662
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-152
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     แผ่นพับ กองทุนเกษตรศาสตร์สัมพันธ์ : ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ ๗  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1601-1700/1662.docclose windows.