รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1661
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-151
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     แผ่นพับ กองทุนก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 7 ด้านทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1601-1700/1661.docclose windows.