รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1659
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-150
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     แผ่นผับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1601-1700/1659.docclose windows.