รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0165
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2536
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     หนังสือ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : กำเนิดและพัฒนาการ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.