รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1642
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-381
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     คู่มือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2548  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1601-1700/1642.docclose windows.