รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1627
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-366
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     28 ส.ค.49  
  รายการ     หนังสือ การแถลงเปิดใจ กรณีการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 14  
  จำนวน     5  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.