รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1618
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1618/2549
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     ธงประจำคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สกรีนตราประจำมหาวิทยาลัย)  
  จำนวน     11  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.