รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1610
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1610/2549
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     ของที่ระลึกจาก EASTERN ASIA UNIVERSITY (ภาพวิว)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.