รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1608
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1608/2549
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     ของที่ระลึก ภาพ Vatphou world heritage  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.