รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1602
  ประเภท     โสตทัศนูปกรณ์
  หมายเลขทะเบียน     CD-55
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     CD รวมเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุด อาณาจักรขจี  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1601-1700/1602.docclose windows.