รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1599
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-357
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     การบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบปีที่ 2 (8 มิถุนายน 2546-7 มิถุนายน 2547)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1501-1600/1599.docclose windows.