รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1598
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-356
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวผลงานและกิจกรรมของ มก. ในรอบ 1 ปี 8 มิถุนายน 2546-7 มิถุนายน 2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1501-1600/1598.docclose windows.