รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0160
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภก-12
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     21 พ.ย. 45  
  รายการ     ภาพถ่ายอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ พ.ศ. 2529 – 2539  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.