รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1594
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-148
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     สำเนาวัสดุรายการประมาณราคาอาคารที่ทำการงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1501-1600/1594.docclose windows.