รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1592
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2499
  ผู้บริจาค     ศ.ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     หนังสือรับน้องใหม่ 5 มิ.ย. 2499  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1501-1600/1592.docclose windows.