รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1585
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-145
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     29 มิ.ย. 49  
  รายการ     เอกสาร รายชื่อเอกสาร สิ่งของ ที่บรรจุในแคปซูลเวลา วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2549  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.