รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1556
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1556/2549
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     28 มิ.ย. 49  
  รายการ     ของที่ระลึก หมีแพนด้า  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.