รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1554
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1554/2549
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     28 มิ.ย. 49  
  รายการ     เหรียญ จาก UNIVERSITE MONTPELLIER II  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1501-1600/1554.docclose windows.