รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     1553
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 1553/2549
  ผู้บริจาค     มก.
  วันที่บริจาค     28 มิ.ย. 49  
  รายการ     ที่ทับกระดาษ Microsoft  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     1501-1600/1553.docclose windows.